Nauja Europos Sąjungos patentų sistema: inovacijų aušra ar multikultūralizmo saulėlydis?

Po daugiau kaip trijų dešimtmečių ginčų ir diskusijų, 2012 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamentas patvirtino teisės aktus, kuriais remiantis nuo 2014 m. Europos Sąjungoje sukuriamas naujas Europos Sąjungos patentas. Europos Sąjungos patentas yra skirtingas nuo Europos patento. Šios dvi sistemos egzistuos ir patentai pagal jas galės būti išduodami lygiagrečiai. Pagrindinis Europos Sąjungos patento privalumas – šis patentas automatiškai galios 25 ES šalyse narėse (išskyrus Ispaniją ir Italiją). Europos patentas automatiškai negaliojo. Jo įsigaliojimui reikėjo atlikti nacionalines išplėtimo procedūras tose valstybėse, kuriose buvo siekiama patento, taip pat išversti patentą į nacionalinę kalbą. Europos patentų sistema buvo priimta ne tik Europos Sąjungose narėse, tačiau taip pat kitose Europos valstybėse, pvz. Albanijoje, Serbijoje, Turkijoje.

Europos patentų sistema supaprastino procedūras, tačiau vis vien reikalavo atskirų paraiškų nacionalinėmis kalbomis padavimo kiekvienoje sistemos valstybėje, kurioje siekiama patentinės apsaugos. Nacionalinių paraiškų ir vertimų kaštai sudaro apie 80-90% visų kaštų susijusių su išradimo apsauga Europos patentu. Šie kaštai neretai viršydavo 50 000, o pavieniais atvejais net 100 000 litų, dėl ko Europos patentų sistema buvo nepatraukli ar net neprieinama išradėjams, ypač fiziniams asmenims ir smulkioms įmonėms.

Europos Sąjungos patentas efektyvumo vardan atsisako patentinės sistemos multikultūralizmo. Europos Sąjungos patento paraiškos ir procedūros bus vykdomos tik anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Patentų vertimo į kitas kalbas nebus. Be to, pareiškėjams ir patentų turėtojams reikės mokėti vieningus patentinius mokesčius (Europos patentų sistemoje mokesčiai buvo mokami kiekvienoje šalyje, kurioje išplėstas patentas, atskirai). Dar viena svarbi naujovė – vieningas patentų teismas (kompromiso vardan turintis net tris buveines – Paryžiuje, Miunchene ir Londone). Nacionaliniai teismai ginčų dėl Europos Sąjungos patentų spręsti nebegalės.

Ispanija ir Italija nesutiko su minėtų kalbų apribojimu Europos Sąjungos patentų sistemoje. Ispanija ypač aktyviai priešinosi tam, kad ispanų kalba netapo viena iš Europos Sąjungos patento kalbų, be to, jai nepavyko pasiekti įtakos vieningame patentų teisme. Europos Sąjungos patentų sistemos kritikai teigia, kad ši sistema diskriminuoja mažąsias Europos kalbas ir skatins jų atsisakyti ir kituose Europos Sąjungos reikaluose.

Verslui Europos Sąjungos patentų sistema yra ilgai lauktas patentų išdavimo supaprastinimas ir atpiginimas. Preliminariai Europos Sąjungos patentas kainuos apie 16 000 litų, t.y., ženkliai pigiau nei Europos patento įgijimas tose pačiose valstybėse. Atsisakius nacionalinių procedūrų ir vertimų, taip pat pagreitės teisinės apsaugos įgijimas. Aiškesnis ir paprastesnis taps mokesčių mokėjimas. Iš kitos pusės, Europos Sąjungos patentų sistema nutols nuo išradėjų mažose Europos Sąjungos valstybėse. Patentinė informacija nacionaline kalba taps neprieinama, patento gynimas taps sudėtingesnis ir žymiai brangesnis. Esama patentų sistema dažnai kritikuojama ne tik dėl patentų išdavimo brangumo, tačiau dėl ypač sudėtingo ir brangaus patento teisių gynimo. Vieningas patentų teismas eliminuos atskiras nacionalines teismines procedūras siekiant apginti pažeistas patento teises, tačiau procesas vieningame teisme neabejotinai bus keleriopai brangesnis ir sunkiau prieinamas patento turėtojams, ypač mažesnėse ES valstybėse, tarp jų Lietuvoje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.