Ar galima apsaugoti idėjas?

Dažnai sulaukiu klausimų ir prašymų patarti kaip apsaugoti idėjas. Bendriausia prasme – idėjos yra nesaugomos. Tai fundamentalus principas. Nei autorių teisė, nei patentai idėjų nesaugo.

LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 5 str. sako:

Autorių teisių objektais nelaikomi:

1) idėjos, procedūros, procesai, sistemos, veiklos metodai, koncepcijos, principai, atradimai ar atskiri duomenys;

2) teisės aktai, oficialūs administracinio, teisinio ar norminio pobūdžio dokumentai (sprendimai, nuosprendžiai, nuostatai, normos, teritorijų planavimo ir kiti oficialūs dokumentai), taip pat jų oficialūs vertimai;

3) oficialūs valstybės simboliai ir ženklai (vėliavos, herbai, himnai, piniginiai ženklai ir kiti valstybės simboliai bei ženklai), kurių apsaugą reglamentuoja kiti teisės aktai;

4) oficialiai įregistruoti teisės aktų projektai;

5) įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie įvykius;

6) folkloro kūriniai.

Taigi, autorių teisės saugo tik kūrybines idėjų išraiškas, kurios yra originalūs kūriniai, bet ne pačias idėjas.

Panaši situacija ir su išradimais. Idėja pati savaime nėra išradimas. Išradimas yra konkretus techninis idėjų pritaikymas, kurias sprendžia realią techninę problemą. Be to, išradimas turi būti absoliučiai naujas, neakivaizdus (atitinka išradimo lygį) ir sprendžia realią techninę problemą (turi pramoninį pritaikomumą). Tokie išradimai gali būti patentuojami ir saugomi išduotais patentais.

Pagrindinė priežastis, kodėl idėjos yra nesaugomos yra tai, kad idėjos neatsiranda lygioje vietoje. Idėjos paprastai yra generuojamos iš bendrų dalykų ir bendravisuomeninių žinių, tokių kaip kalba, mokslo žinios, gamta, kultūra, istorija, etc. Šie bendri dalykai ir žinios niekam nepriklauso ir jų savinimasis socialiniu požiūriu yra nepriimtinas. Bendrus dalykus mes pažįstame šeimoje, per bendravisuomeninius procesus, viešąjį švietimą, viešąsias bibliotekas, viešas erdves ir pan., t.y., tokiais būdais, kuriuos visuomenė laisvai ir nemokamai suteikia kiekvienam žmogui. Jeigu būtų galima pasisavinti bendrinės kalbos ar kultūros dalis, tai reikštų, kad be teisių turėtojų leidimo negalėtume jų laisvai naudoti.

Nepaisant to, kad idėjos yra nesaugomos, norinčių jas pasisavinti gausu. Geras pavyzdys – prieš pora metų menininkė piktinosi, kad savivaldybė neva pavogė jos idėją “šviesoforas trispalvės spalvomis”. Tokia „idėja“ negali būti saugoma, nes ir šviesoforas, ir trispalvė yra nesaugomi autorių teisų objektai, be to, jie nėra menininkės sukurti. Abstraktus pasiūlymas sukeisti šviesoforo žibintus pagal trispalvės spalvas yra gryna nesaugoma idėja.

Jeigu idėja būtų realizuota konkrečiame kūrinyje, pvz. pati menininkė nutapytų paveikslą vaizduojantį tokį šviesoforą, tuomet kūrinys – paveikslas – būtų saugomas autorių teisių. Jeigu būtų atvirkščiai, tuomet Agatha Christie greičiausiai būtų absoliuti detektyvų idėjų monopolininkė ir niekas kitas negalėtų rašyti knygų apie, pvz. žmogžudystę traukinyje.

Yra tik vienas man žinomas būdas, kaip galima apsaugoti idėjas. Idėjas apsaugoti gali paslaptis arba visiškas konfidencialumas. Konfidencialumas saugo bet ką (įskaitant ir idėjas), bet tik tol, kol jis yra išlaikomas. Jis daugiau tinkamas techninėms idėjoms, kurios nėra akivaizdžios produktuose, paslaugose ir pan.

Dar vienas būdas apsaugoti idėjas nuo jų pasisavinimo, yra maksimaliai susieti jas su savo asmeniu. Šiuo atveju apsaugoti idėją padeda kuo didesnis viešumas, t.y., maksimali konfidencialumo priešingybė. Jeigu Jūs išviešinate idėją, tam tikra prasme ji bus pradėta tapatinti su Jūsų asmeniu, o idėją atkartojantys asmenys turėtų bent jau paminėti idėjos šaltinį.

Na ir galiausiai, kartais bet kokiam objektui apsaugoti labai veiksmingi kūrybiniai apsaugos būdai. Martynas Mažvydas savo Katekizme niekur nėra akivaizdžiai įvardintas. Užtruko vos ne 400 metų, kol akylas mokslininkas įžiūrėjo Mažvydo kūrybiškumą – Katekizme įrašytą autoriaus akrostichą (plačiau žr. http://alka.mch.mii.lt/mazvydas/broliai.htm).

Šiame tinklapyje talpinu ir kitą informaciją apie intelektinę nuosavybę, privatumą, asmens duomenis ir kt. Jei reikia racionalaus ir nesavanaudiško patarimo, susisiekite.