Programinės įrangos įsigijimas versle

Savo praktikoje didžiausią patirtį esu sukaupęs patariant dėl programinės įrangos įsigijimo ir su tuo susijusių paslaugų verslo organizacijose, taip pat sprendžiant ginčus dėl įsigytos programinės įrangos ir paslaugų.

Programinė įranga dažniausiai įsigyjama tokiais būdais:

  1. Įsigyjant standartines licencijas (pvz. MS Office);
  2. Įsigyjant standartinę programinę įrangą kaip paslaugą (SaaS) (pvz. MS Office 365 arba MS Dynamics 365);
  3. Įsigyjant 1 plius papildomas diegimo ir adaptavimo paslaugas, kurių rezultate programinė įranga adaptuojama ir pritaikoma konkretaus verslo poreikiams ją specialiai konfigūruojant, lokalizuojant, programuojant papildomus modulius, perkeliant į ją esamus verslo duomenis.
  4. Įsigyjant 2 plius papildomas diegimo ir adaptavimo paslaugas, kurių rezultate programinė įranga adaptuojama ir pritaikoma konkretaus verslo poreikiams ją specialiai konfigūruojant, lokalizuojant, programuojant papildomus modulius, perkeliant į ją esamus verslo duomenis;
  5. Įsigyjant visiškai naujos programinės įrangos sukūrimo paslaugas arba ją kuriant savom jėgom.

Kiekvienas iš šių būdų gali būti dar kombinuojamas su papildomomis paslaugomis, pvz. techninio palaikymo, atnaujimo ir pan. Visais atvejais, absoliučiai būtinos tinkamos sutartys su licencijų platintojais, paslaugų tiekėjais, darbuotojais, išoriniaisi programuotojais ir pan. Net ir kuriant savom jėgom darbuotojų ar išorinių programuotojų dalyvavimas yra neišvengiamas, o jų teisės toli gražu nebūtinai pereina verslui.

Teisiniu požiūriu kiekvienas būdas turi savų privalumų ir trūkumų, todėl kiekvienoje verslo situacijoje reikia individualiai įvertinti kuris yra priimtiniausias.

Licencijų įsigijimas dažniausiai suteikia daugiausia kontrolės pačiam verslui, kuris įsigyja prgraminę įrangą. Licencija gali būti naudojama neribotą laiką. Licencijos taip pat gali būti perleidžiamos. Tuo tarpu paslaugų atveju didesnę kontolę turi paslaugos teikėjas, o ne jos gavėjas.

SaaS modelyje galimybė naudoti programinę įrangą yra susieta su mokėjimu už paslaugas. SaaS paslauga nutrūksta mokėjimą sustabdžius ar tiesiog pavėlavus. Mokėjimai (paslaugų kaina) gali didėti paslaugų tiekėjų nuožiūra. SaaS modelis klientą iš esmės daro priklausomą nuo paslaugos sąlygų ir paslaugos tiekėjo. Dėl šių priežasčių dauguma programinės įrangos gamintojų tendencingai juda link SaaS verslo modelio.

Tuo aveju, kai verslas įsigijo standartines licencijas, tačiau kartu buvo įsigytos diegimo ir kitos paslaugos, labai svarbu įsitikinti kad kartu su licencija įsigijamos diegimo metu sukurtų konfigūracijų, lokalizacijų ir paildomų modulių teisės. Jeigu tai neaptarta sutartyse, verslas taps priklausomas nuo paslaugų teikėjo geranoriškumo ir jo diktuojamų sąlygų (paslaugų kainų).

Jei kartu su programine įranga neįgysite pakankamų teisių, galite atsidurti situacijoje, kai savarankiškai negalėsite net ištaisyti programinės įrangos klaidų ir iš esmės negalėsite naudoti įsigytos programinės įrangos. Kad taip neatsitiktų profesionalus patarimas dėl geriausio programinės įrangos įsigijimo modelio ir profesionali sutartis yra būtini.