Duomenų apsaugos mokymų medžiaga

Video medžiaga

  • Mindaugas Kiškis. Asmens duomenų apsaugos teisiniai aspektai ir duomenų valdytojo pareigos (pranešimas seminare). 2017.

  • Mindaugas Kiškis. Interviu TV laidoje „Infodiena“. Komentaras apie rizikas, kylančias valstybinėms institucijoms be teismo sankcijų suteikiant prieigas prie itin plačios apimties juridinių asmenų duomenų. 2017.

  • Mindaugas Kiškis. Lietuvos verslo pasirengimas įgyvendinti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (pranešimas). Digital Rights Forum (Skaitmeninių teisių forumas). 2016.

Pranešimai

  • Mindaugas Kiškis. Asmens duomenų apsaugos teisiniai aspektai ir duomenų valdytojo pareigos. 2017.

  • Mindaugas Kiškis. Legal implications and consequances of GDPR. 2017.

  • Mindaugas Kiškis. Asmens teisės į privatumą apsauga. Aktuali teismų ir EŽTT praktika. 2017.

  • Mindaugas Kiškis. Security and confidentiality of Advocate-Client Electronic Communication. 2017.

  • Mindaugas Kiškis. Lietuvos verslo įmonių pasirengimas įgyvendinti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. 2016.

  • Mindaugas Kiškis. Privatumo apsauga: kas yra didžiausias privatumo pažeidėjas Lietuvoje? 2015.

Straipsniai žiniasklaidoje